Jaja i zdravlje

Piše: prof. dr. sc. Irena Colić Barić., Pročelnik laboratorija za znanost o prehrani, Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u ZagrebuJaje je dio prehrane ljudi tisućama godina, od vremena kada je čovjek bio sakupljač, zatim uzgajivač, do...